współcześni malarze / malarki

czyli Almanach współczesnego malarstwa

Współcześni malarze to już nie są twórcy piękna, ale także komentatorzy rzeczywistości. Ich twórczość często jest analizą polityczną, socjologiczną, filozoficzną i historyczną współczesnego świata. Warto zatem przyjrzeć się roli artysty w społeczeństwie i skonfrontować zaangażowanie z eskapizmem. W tym artykule opowiemy historie i przykłady takich malarzy, którzy wybrali różne drogi w odniesieniu do swojej twórczości.

Zaangażowanie czy eskapizm? Dylemat współczesnego malarza

W dzisiejszych czasach malarze stoją przed dylematem: angażować się w problemy społeczne i polityczne czy raczej tworzyć sztukę oderwaną od rzeczywistości, pozwalającą na ucieczkę od codziennych problemów. Obydwa podejścia mają swoje zalety i wady, a ich wybór zależy od indywidualnych przekonań artysty.

Malarstwo zaangażowane: Katarzyna Kozyra i jej „Gra w klasy”

Katarzyna Kozyra to jedna z najbardziej kontrowersyjnych artystek polskiej sceny artystycznej. W swojej twórczości często podejmuje trudne tematy, takie jak polityka, seksualność czy wykluczenie społeczne. Przykładem może być jej obraz „Gra w klasy” (1999), na którym Kozyra ukazuje scenę z placu zabaw z dzieciństwa, ale zamiast dzieci widzimy na nim polityków walczących o władzę. Ten obraz to satyra na współczesną politykę, która pokazuje, jak politycy rywalizują ze sobą, traktując politykę jak dziecięcą grę.

Współczesne malarstwo jako przestrzeń do dialogu i refleksji

Niezależnie od wyboru podejścia – zaangażowanego czy eskapistycznego – warto podkreślić, że współcześni malarze odgrywają ważną rolę jako kreatorzy przestrzeni do dialogu i refleksji. Przez swoją twórczość potrafią zainspirować do dyskusji na temat wartości, problemów i aspiracji współczesnego społeczeństwa. W związku z tym, warto przyjrzeć się, jak te dwie postawy wpływają na odbiór i interpretację dzieł sztuki.

Sztuka zaangażowana jako katalizator zmian społecznych

Malarstwo zaangażowane często angażuje się w kwestie społeczne, polityczne, czy filozoficzne, co sprawia, że może stać się katalizatorem zmian społecznych. Dzięki takim dziełom, odbiorcy mają możliwość zrozumienia i refleksji nad aktualnymi problemami społecznymi.

Akunyili Njideka

[caption id="attachment_1237" align="alignleft" width="190"]Njideka Akunyili Njideka Akunyili[/caption]

„W podobny sposób, w jaki mieszkańcy skolonizowanych krajów wybierają i budują na bazie cech kulturowych przekazywanych im przez dominujących kolonizatorów, ja w moim malarstwie ekstrapoluję z mojego doświadczenia w malarstwie zachodnim. Moim celem jest wymyślić nowy język wizualny, który reprezentuje moje doświadczenie. Czasem może on wydawać się zarówno niejednorodny jak i bardzo jednolity – tak jak  kosmopolityczna Nigeryjczyka.”

www.njidekaakunyilicrosby.com, Instagram Njideka Akunyili , adres poboru tworzywa wizualnego: https://www.ft.com/content/cd6e7488-8b21-11e6-8cb7-e7ada1d123b1

Dunal Paweł

[caption id="attachment_1238" align="alignleft" width="150"]Paweł Dunal Paweł Dunal[/caption]

„Podskórnie wierzę w piękno, chciałbym namalować chociaż jeden obraz, który będzie można nazwać pięknym. (…) Czasem mam wrażenie, że to nie ja wymyślam obrazy, ale że one skądś przychodzą, przynajmniej te najlepsze i podoba mi się ta myśl.”

Zalążek dłuższego artykułu o malarzu na stronie artTV: Paweł Dunal

www.paweldunal.pl, Instagram Pawła Dunala,  adres poboru tworzywa wizualnego: https://www.ft.com/content/cd6e7488-8b21-11e6-8cb7-e7ada1d123b1

Kuiper Peggy

[caption id="attachment_1241" align="alignleft" width="120"]Peggy Kuiper Peggy Kuiper[/caption]

„Jako fotografka zawsze szukam doskonałych niedoskonałości, fascynują mnie ludzie, którzy nie mieszczą się w schematach narzucanych nam norm. Jako malarka mam jeszcze więcej wolności i kontroli i mogę nakładać na rzeczywistość warstwę emocji. Fotografia i malarstwo są zarazem bardzo różne i bardzo podobne, dlatego chętnie je łączę i mieszam.”

www.peggykuiper.com , Peggy Kuiper na Instagramie, adres poboru tworzywa wizualnego: http://i1.wp.com/peggykuiper.com/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg

Patelczyk Łukasz

[caption id="attachment_1246" align="alignleft" width="190"]Łukasz Patelczyk Łukasz Patelczyk[/caption]

„Tematem moich prac jest symbioza stylów, łączenie ze sobą języka abstrakcji z klasycznym malarstwem pejzażowym. Staram się szukać takich rozwiązań, w których oba te języki współgrają i tworzą spójne dzieło. (…) Pracuję w trybie płótno – kanapa. W pracy malarza najważniejszy jest pomysł. Samo malowanie nie trwa tyle, co kontemplacja, poszukiwanie rozwiązań.” 

www.lukaszpatelczyk.com, Instagram Łukasza Patelczyka, adres poboru tworzywa wizualnego: https://artinfo.pl/artinformacje/znamy-laureatow-11-kompasu-mlodej-sztuki-2021

Pawłowska Olga

[caption id="attachment_1235" align="alignleft" width="212"]Olga Pawłowska Olga Pawłowska[/caption]

Szczególnie interesujący jest dla mnie temat ciszy. Jej odczuwaniu sprzyja syntetyczna forma obrazu. W naszym życiu naturalnie zdajemy się łączyć ciszę z nocą, co z kolei uzasadnia moje zamiłowanie do nokturnu. Niezależnie od tematu, pracując nad obrazem poruszam się w świecie statycznym i dyskretnym. Chaos mnie nie interesuje.”

www.olgapawlowska.com, instagram Olgi Pawłowskiej, adres poboru tworzywa wizualnego: https://www.olgapawlowska.com/malarstwo-painting/

Uwaga

/Zdjęcia obrazów artystów nie zostały cichcem podkradzione z internetu, tylko poddane dwuetapowemu procesowi, pierwotnie zostały przedefiniowane tak aby stać się tworzywem wizualnym które następnie w oparciu o prawo cytatu zastosowano jako budulec w dziele pt. artTV w celach artystycznych i naukowych. Adresy poboru wsadu wizualnego są każdorazowo podawane celem utrzymania najwyższych standardów praworządności oraz po to, żeby nie było potem gadania./

Kilka słów o sztuce współczesnej

Sztuka współczesna tu i teraz, czyli alfabetyczne zestawienie polskich współczesnych malarek i malarzy, którzy współcześnie tworzą lub tworzyli stosunkowo niedawno i nadal mają wpływ na świat sztuki.

Posługuję się screenami z przeglądarki Google, ponieważ chcę badać świat taki jakim widzimy go na monitorach komputera.

[caption id="attachment_745" align="aligncenter" width="670"]współcześni malarze współcześni malarze[/caption]

„Wczoraj w telewizorze szedł Koneser” – od tego zdania mogłaby się rozpocząć gonitwa myśli. Gonitwa myśli widza sprowokowana filmem Giuseppe Tornatore. Początkiem mogłaby być też książka, podcast czy drobny, z pozoru nieistotny detal naszej codzienności – np. zdjęcie wyrazistego malarza.

[caption id="attachment_739" align="aligncenter" width="470"]Współcześni malarze Amedeo Modigliani[/caption]

Nie chodzi to o zwykłą, codzienną gonitwę myśli, kierowaną w stronę instytucji takich jak urząd skarbowy, czy oddział windykacji naszego operatora energii elektrycznej, gazu, spółdzielni, czy osób zajmujących się zwałką (gruzu). Gonitwa myśli o której mowa to gonitwa innego rodzaju. Wyjątkowa gonitwa, która dopada większość z nas na pewnym etapie życia. Chodzi o zauroczenie malarstwem. Mocne nagłe uderzenie czegoś innego, powiewu jakiegoś lepszego świata. Nagle człowiek zadaje sobie pytania „A malarstwo?” „Co się teraz maluje?” „Kto dziś maluje?”, „Jak wygląda współczesny van Gogh?”

[caption id="attachment_740" align="aligncenter" width="470"]Współczesne malarki Współczesne malarki[/caption]

Ideą artTV jest wkraczać w takiej chwili i dawać przykłady, wskazywać dalsze kierunki poszukiwań, podpowiadać. Póki co chcę raczej podrzucać, sygnalizować niż pisać wyszlifowane językowo i gramatycznie eseje. Wskazywać współczesną malarkę/malarza.

Kim jest współczesna malarka i współczesny malarz?

[caption id="attachment_741" align="aligncenter" width="470"]Współcześni malarze Czy Basquiat to współczesny malarz?[/caption]

W żaden sposób nie koncentruję się na płci artystek i artystów, dlatego terminów malarka/malarz używam kompletnie losowo. Co więcej – nie koncentrując się nie tylko na płci, ale też na kolejności, a mianowicie, czy piszę malarek/rzy czy odwrotnie. Z uwagi na czynne prace malarskie nad kilkoma cyklami obrazów pisanie o malarstwie jest u mnie aktywnością drugoplanową, dlatego mogą się zdarzyć błędy językowe, nieraz artykuł o danym artyście czy wystawie to jedynie notatka, szkic. Materiał jedynie po wstępnej obróbce.  Jednak za każdym, nawet najkrótszym i niedoszlifowanym tekstem stoi komunikat, który uważam za wart przekazania.

Może to być ciekawy obraz, którym chciałbym się podzielić, dobra malarka/malarz, którą/którego chciałbym wskazać zanim umknie. Cieszę się , że miałem okazję poznać kilka ważnych postaci w tym świecie – przez rok studiowałem u prof. Leona Tarasewicza. Dyplom broniłem u prof. Stanisława Baja. Pamiętam kolegów ze studiów, jak się rozwijali – teraz niektórzy z nich są już uznanymi artystami. To wszystko ważne, dlatego żeby do malarzy, o których się pisze nie mieć stosunku bezosobowego. Przecież nie tworzą jakiejś bezkształtnej magmy. To konkretne osoby.

Malarstwo nie lubi ram

Sztukę współczesną i współczesną malarkę/malarza można pojmować na wiele różnych sposobów, ja nie stawiam tu żadnych sztywnych ram. Nie chcę unikać sztuki konceptualnej, grafiki czy np. sztuki performance, ale nie da się ukryć, że chciałbym zgromadzić nieco malarstwa olejnego. Jedyne, co mnie ogranicza to czas.

[embed]https://youtu.be/KyquWkWlSSA[/embed]

Dlatego, mimo, że optymalną formą byłoby prezentowanie materiałów filmowy na każdy poruszany temat nieraz muszę stosować zamienniki. Często posługuję się kolażem. Screenami z monitora, wynikami z Google, aby maksymalnie stawiać na nowe dzieło, jakim jest artTV, a nie na wykorzystywanie czyjejś własności. Opisując artystów staram się być pozytywny aby nikogo nie atakować, nie krytykować. Każdy człowiek ma swoją historię, warto na wszystko spojrzeć z otwartą głową i przychylnym okiem.