Irmina Staś

Irmina Staś
Irmina Staś

Irmina Staś to malarka, której malarstwo podzieliłbym (obecnie) na 3 główne okresy. Pierwszy to okres studencki, gdzie mamy jeszcze do czynienia z malarstwem figuratywnym. Dla przykładu zamieszczam obraz pt. Kury z 2008 roku:

Irmina Staś malarstwo
Irmina Staś – Kury, 2008

 

Drugi okres to czas poszukiwań związanych z badaniem kształtów, form i zestawianiem ich na płótnie. W 2015 roku na obrazie zatytułowanym Organizm można odnaleźć opowieść o życiu, ciele roślin i zwierząt prowadzoną już w inny sposób niż w 2008 roku na obrazie Kury. Opowieść ta prowadzona jest już w zupełnie inny sposób. Artystka nie pokazuje wprost kur, ale zaprezentowane formy i kształty przywołują skojarzenia z komórkami, z ciałem zwierząt lub roślin pod mikroskopem.

Irmina Staś
Irmina Staś – Organizm, 2015

z Dobra relacja fotograficzna i ciekawy artykuł z prac Irminy Staś z tamtego okresu proponuje nam Magazyn Szum

Trzeci, obecnie trwający (rok 2021) czas określiłbym jako trzeci etap poszukiwań artystycznych. tym razem badane przez lata przez artystkę formy ustawiane są w uporządkowane rzędy i kolumny jak na obrazie Chlorofil i krew z 2021 roku:

Irmina Staś
Irmina Staś – Chlorofil i krew 3, 2021

Prace z rzędami przedmiotów ustawionych obok siebie można było obejrzeć na wystawie pt. Powtórzenia w Galerii Bielskiej BWA.

Sporo prac malarki można zobaczyć na stronie galerii Le Guern.

Krótki filmik – są obrazy i wypowiedzi artystki:

 

/Zdjęcia nie zostały cichcem podkradzione, tylko wykorzystane jako wizualne tworzywo do pracy z pogranicza sztuki konceptualnej, found fooftage i collage multimédia pt. artTV, adres poboru tworzywa wizualnego: https://desa.pl/pl/archiwalne-aukcje-dziel-sztuki/3-aukcja-mlodej-sztuki/irmina-stas/kury-2008-r/ , https://www.leguern.pl/artysci/Irmina-Stas/, https://www.leguern.pl/artysci/Irmina-Stas/