Stan nieważności

W lutym kilka ciekawych wystaw. Między innymi w BWA Zielona Góra – Paweł Dunal i wystawa Stan Nieważności. Póki co, nie mam żadnych przecieków filmowych z tego co będzie na wystawie. Zielona Góra to dla mnie za daleko, ale jak cos będzie w internecie to postaram się jakoś to przekazać na łamach artTV, dać linki itp. Tymczasem dla osób zainteresowanych – artysta Paweł Dunal był już opisywany w artTV przybliżam prace artysty, tu link do mojego filmu z wystawy w Warszawie: wystawa w galerii XXI.

 

 

 

Wklejam link do wywiadu z artystą, gdzie można przeczytać nieco więcej.

 

Natomiast poniżej wklejam robotyczne rozważania na temat relacji słowa przenicować z malarstwem

„Przenicować” w Kontekście Malarstwa: Eksploracja Metafor i Symboliki

Słowo „przenicować”, o bogatym i wieloznacznym znaczeniu, staje się fascynującym punktem wyjścia do eksploracji w kontekście malarstwa. W interpretacji tego słowa w kontekście sztuki malarskiej, możemy dostrzec głębsze warstwy metaforyczne i symboliczne, które wzbogacają nasze zrozumienie dzieła.

1. Przenicować jako Przejście Granic:

„Przenicować”, w znaczeniu przekroczenia granic czy przejścia z jednego stanu do drugiego, może odnosić się do procesu transformacji, który ma miejsce w twórczości artystycznej. Malarstwo często ukazuje momenty zmiany, przejścia lub przełamania, gdzie artysta eksploruje nowe możliwości wyrazu i interpretacji.

2. Przenicować jako Przenikanie Symboli:

Słowo „przenicować” może również odnosić się do przenikania różnych symboli czy motywów w dziele malarskim. Malarstwo często operuje symboliką, która transcendentnie przenika granice znaczeń, komunikując się z widzem na poziomie głębszych emocji i myśli.

3. Przenicować jako Metafora Ewolucji Sztuki:

W kontekście historii sztuki, „przenicować” może odnosić się do ewolucji stylów, technik i koncepcji artystycznych. Malarstwo jako forma sztuki dynamicznie ewoluuje, przechodząc przez różne etapy rozwoju i zmieniając się w odpowiedzi na zmieniające się konteksty społeczne, kulturowe i osobiste artystów.

4. Przenicować jako Ewolucja Interpretacji:

W kontekście analizy dzieł malarskich, „przenicować” może odnosić się do ciągłej ewolucji interpretacji i odbioru sztuki przez różne epoki i kultury. Każde pokolenie czy grupa społeczna może interpretować obrazy w sposób unikalny, przenikając znaczenia i symbolikę na nowe sposoby, wzbogacając tym samym dziedzictwo sztuki.

5. Przenicować jako Kreatywna Transgresja:

Słowo „przenicować” może również odnosić się do kreatywnej transgresji granic, zarówno w kontekście formy, jak i treści. Malarstwo, jako medium artystyczne, często prowokuje do wyjścia poza utarte schematy i konwencje, otwierając przestrzeń dla nowych eksperymentów i innowacji.

6. Przenicować jako Proces Twórczy:

Wreszcie, „przenicować” może być postrzegane jako fundamentalny proces twórczy, który towarzyszy zarówno aktowi malowania, jak i interpretacji dzieła. To dynamiczne przekraczanie granic, które prowadzi do odkrywania nowych obszarów wyrazu i inspiracji.

Podsumowanie: Przenicować w Kontekście Malarstwa jako Otwarte Pole dla Odkryć i Eksploracji

Wspomniane aspekty „przenicowania” w kontekście malarstwa otwierają szerokie pole dla odkryć, eksploracji i interpretacji. Słowo to staje się kluczem do głębszego zrozumienia procesu twórczego, dynamiki dzieła i jego recepcji przez odbiorcę. W ten sposób, „przenicować” staje się nie tylko opisem, ale także metaforą dla bogactwa doznań, jakie oferuje nam sztuka malarska.